Deskilling

Deskilling označuje snižování úrovně dovedností potřebných k vykonávání určité práce, často v důsledku automatizace, nových technologií a robotizace. Tento trend vede k nedostatečnému využívání stávající kvalifikace pracovníků a může mít vliv na pracovní trh a kariérní možnosti jednotlivých pracovníků.