Digital empathy mapping

Mapování digitální empatie je metoda používaná v marketingu k lepšímu pochopení a řešení potřeb, přání či obav zákazníků v digitálním prostoru. Jedná se o rozšíření tradiční mapy empatie - nástroje používaného v rámci designového myšlení a designu uživatelských zkušeností – avšak se zaměřením na digitální interakce.