Digital marketing

Digitálním marketingem se rozumí využívání digitálních kanálů a nástrojů k propagaci produktů a služeb. Patří sem kanály jako jsou sociální média, e-mail marketing, online reklama a optimalizace pro vyhledávače.