Digitalization in marketing

Digitalizace v marketingu označuje proces využívání digitálních technologií k transformaci marketingových postupů, operací a strategií. Jedná se o využití digitálních nástrojů a dat k získání přehledu o chování a preferencích zákazníků a tržních trendech a využití těchto informací k vytvoření efektivnějších marketingových kampaní, posílení angažovanosti zákazníků a zvýšení prodeje.