Double-barrelled questions

Dvouhlavňová otázka je typ nejednoznačného dotazu, v němž se v rámci jedné otázky ptáme na dvě různé věci. Tento přístup může uvést respondenta do nejistoty, neboť není jasné, na kterou část otázky má odpovědět. Tato nejednoznačnost může vést k nepřesným nebo zkresleným odpovědím, což snižuje spolehlivost a validitu výzkumných dat.