Employer brand - employer branding

Značka zaměstnavatele / budování značky zaměstnavatele je komunikační strategie zaměřená na zaměstnance a potenciální zaměstnance společnosti. Spojuje v sobě všechny prvky brandingu a komunikace s cílem zvýšit vnímanou hodnotu příslušnosti k firmě, pomáhá udržet stávající zaměstnance a přilákat talenty.