Focus group - asynchronous online focus group

Ohnisková skupina / asynchronní online ohnisková skupina komunikuje prostřednictvím e-mailu či webové aplikace, např. z důvodu překonání geografické rozptýlenosti respondentů žijících v různých časových pásmech