Focus group - synchronous online focus group

Ohnisková skupina je metoda kvalitativního výzkumu, kde malá skupina lidí diskutuje o specifických tématech pod vedením moderátora. Synchronní online ohnisková skupina rozšiřuje tento koncept do digitálního prostředí, kde setkání účastníků probíhá online v reálném čase. Tento formát umožňuje interakci účastníků prostřednictvím video konferencí, chatů či jiných online nástrojů bez nutnosti fyzické přítomnosti, což činí výzkum flexibilnější a šíře dostupný.