GPTChat

GPTChat (Generative Pre-training Transformer) je model pro generování jazyka. Dokáže produkovat velmi přirozeně znějící text, který téměř nelze rozeznat od textu napsaného člověkem. Může být také použit k tvorbě nového obsahu nebo k odpovídání na dotazy pomocí přirozeného jazyka. Neodpovídá na neetické požadavky. Je možné si jej vyzkoušet oproti jednoduché registraci na adrese https://chat.openai.com/auth/login