Hybrid event

Hybridní akce je typ události, jako je veletrh, konference, workshop nebo jiné setkání, která efektivně kombinuje tradiční osobní setkání účastníků a s virtuálním přenosem pro ty, kteří se nemohou zúčastnit fyzicky. Tento model umožňuje širší dosah a zapojení publika a využívá technologie jako streaming, video konference a interaktivní platformy.