Hyper-segmentation

Hypersegmentace je marketingová strategie, která zahrnuje rozdělení trhu na velmi specifické a úzké segmenty, často s využitím analýzy dat. Cílem je vytvořit vysoce personalizované a cílené marketingové kampaně, které uspokojí jedinečné potřeby a preference každého segmentu.