Infobesity

Infobezita, známá také jako informační přetížení, je stav, ve kterém je člověk přesycen nadměrným množstvím informací, což vede k obtížím ve filtrování a zpracování relevantních dat a může negativně ovlivnit schopnost efektivně se rozhodovat.