Infotainment

Infozábava je typ zpravodajství, které vybírá a zpracovává témata s cílem vyvolat emoce a pobavit. Termín infotainment vznikl propojením informací a zábavy v jeden celek (information + entertainment). Většinou má za cíl vybudit emoce: úžas, překvapení, zděšení, potěšení, nadšení, či něhu.