Mar-tech audit

Audit marketingových technologií je proces hodnocení a optimalizace technologií využívaných v marketingovém výzkumu. Zaměřuje se na eliminaci nadbytečných a neefektivních nástrojů, zjišťuje překrývání funkcí a duplicitní úkony. Cílem je zvolit optimální soubor technologií, které zefektivňují pracovní postupy a poskytují hlubokou analýzu dat, přičemž podporují tvorbu efektivnějších marketingových strategií. Dalším cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a inovační schopnosti firmy.