Market research

Výzkum trhu je organizované úsilí s cílem shromáždit informace o cílových trzích a zákaznících. Jedná se o “systematické shromažďování, zaznamenávání a analýzu dat se zřetelem na určitý trh, kde trhem je míněna specifická skupina zákazníků ve specifické geografické oblasti“ (Příbová). Je důležitou součástí podnikatelské strategie a významným faktorem udržení konkurenceschopnosti.