Marketing automation

Automatizace marketingu zefektivňuje marketingové procesy a pomáhá dosahovat lepších výsledků; místo manuálních, opakujících se procesů je možné využít automatizovaných funkcí příslušné softwarové aplikace a soustředit na strategičtější úkoly