Marketing research

Marketingový výzkum představuje shromažďování, zpracování, analýzu a interpretaci veškerých informací potřebných pro optimální fungování marketingu. Zahrnuje i výzkum trhu pro daný konkrétní výrobek či službu.