Monitoring adjacent markets

Sledování okolních trhů je strategie v marketingovém výzkumu, která se zaměřuje na systematické sledování a analýzu trhů, které jsou blízké nebo souvisejí s primárním trhem společnosti, ale nejsou jeho přímou součástí. Tato metoda je založena na myšlence, že pochopení dynamiky vývoje v příbuzných oblastech může poskytnout cenné informace a příležitosti pro rozvoj a inovace vlastního marketingu. Tento typ rozšířeného výzkumu využila např. společnost Uber v době pandemie, když se při poklesu zájmu o své služby na základě výsledků výzkumu okolních trhů zaměřila na rozvoz jídel.