Natural Language Processing_NLP

Zpracování přirozeného jazyka – umělá inteligence (AI) mění způsob, jakým jsou zpracovávána textová a mluvená data. NLP umožňuje počítačům porozumět, interpretovat a reagovat na lidský jazyk, což otevírá nové možnosti pro automatické zpracování velkých množství textových informací.