Netnography - virtual ethnography

Netnografie, též označovaná jako virtuální etnografie, označuje metodu marketingového výzkumu, která zkoumá počítačem zprostředkovanou komunikaci v souvislosti s tématem souvisejícím s trhem; výzkumník dosáhne porozumění sociální interakci v kontextu současné digitální komunikace