Newskilling

Newskilling je proces získávání nových, aktuálně relevantních dovedností, které se především týkají nových technologií a jsou nezbytné pro úspěch. Tento koncept zdůrazňuje potřebu neustálého vzdělávání a adaptace během celého profesního života jedince, aby byl schopen vyhovět technologickému pokroku a digitalizaci.