Open-loop recycling - downcycling

Recyklace v otevřené smyčce neboli tzv. "downcycling" zohledňuje skutečnost, že kvalita materiálů (např. papíru) se s každou recyklací snižuje. Např. papír ztrácí svou trvanlivost, neboť vlákna papíru se při každé recyklaci zkracují. Je snaha recyklovat pouze materiály, které se časem nezhoršují, nebo se prodlužuje životnost materiálů před jejich recyklací.