Over-personalization

Přílišná personalizace znamená nadměrné přizpůsobení produktů, služeb nebo obsahu specifickým preferencím a potřebám jednotlivce, a to až do té míry, že může působit rušivě nebo neúnosně. Může vést k nepříjemnému pocitu a negativnímu vnímání značky nebo služby a ve svém důsledku ochuzovat zákazníka o možnost širšího výběru či o kouzlo objevování něčeho nového.