Pay-per-use service

Platba za použití, tj. model financování služeb spočívající v odklonu od fyzického vlastnictví ke službám placeným za použití, např. pronájem automobilů či kopírek nebo sdílení prostřednictvím platforem (např. sdílení kol).