Performance-based contracting

Kontraktace na základě výkonu znamená smluvní vztah založený na poskytování výkonu (služby), což v podstatě znamená, že zákazníci platí pouze za výkon určitého produktu, ale nikoli za produkt jako takový.