Podcast

Mluvené slovo zaznamenané v digitální podobě audio souboru určeného k přehrání online či stažení do vlastního zařízení; slovo podcast vzniklo spojením anglického názvu pro MP3 přehrávat iPod a slovesa broadcast, tedy vysílat