Prompt engineering

Tento termín lze přeložit jako technika formulace dotazů, popř. umění formulace pokynů, z pohledu uživatele generativních jazykových a multimodálních modelů, např. GPT-4; tím se rozumí umění a praxe pečlivého vytváření otázek, příkazů nebo instrukcí, které vedou model umělé inteligence k vytvoření požadované odpovědi. Zahrnuje jemné pochopení toho, jak formulovat a strukturovat otázku tak, aby odpovídala konkrétní hledané informaci. Na základě klíčových slov je možné nastavit i tonalitu komunikace.