Rater bias

Zkreslení hodnotitelem odkazuje na systematickou chybu nebo zkreslení, ke kterému dochází během hodnocení nebo posuzování lidí, událostí nebo objektů. Tento druh zkreslení může vzniknout, když hodnotitelé nejsou konzistentní v používání hodnotících kritérií nebo když se nevědomě nechají ve svém hodnocení ovlivnit osobními názory, předsudky nebo stereotypy.