Real-Time Location System - RTLS

Lokalizační (sledovací) systémy v reálném čase se používají k automatické identifikaci a sledování polohy objektů nebo osob v reálném čase, obvykle v rámci budovy nebo jiného uzavřeného prostoru, s potenciálem kreativního využití v marketingu, např. ve výstavnictví