Remanufacturing

Repasování je proces, při kterém se výrobek obnovuje dle původní specifikace pomocí znovu použitých, opravených a nových dílů. Tato praxe je častá například při výrobě pneumatik, kdy se staré pneumatiky recyklují s cílem znovupoužít původní materiál a snížit dopad na životní prostředí. Repasování tak přispívá k udržitelnosti a ekonomické efektivitě.