Reskilling

Přeškolení na jinou profesi je proces, při kterém jednotlivec získává nové dovednosti a znalosti, aby mohl vykonávat jiný druh práce než dříve. Tento proces je často využíván v situacích, kdy došlo k výrazným změnám na trhu práce, nebo když se původní profese stává méně žádanou nebo zastaralou. Rekvalifikace je klíčová pro udržení zaměstnatelnosti pracovníků.