Servitization

Servitizace značí užší provázání výrobků se službami, kdy výrobce vnímá svůj produkt nikoliv jako předmět určený k prodeji jednomu zákazníkovi, ale jako službu, a to s důrazem na snížení ekologické zátěže a zvýšení důrazu na udržitelnost. Příkladem je firma Renault, která baterie do elektromobilů svým zákazníkům neprodává, ale pronajímá.