Snowball sampling

Výběr vzorku respondentů metodou sněhové koule, také známý jako řetězový výběr nebo výběr řetězením kontaktů, je technika výzkumu, při které jsou respondenti vybíráni na základě doporučení od již oslovených respondentů. Tato metoda je užitečná ve výzkumných situacích, kdy je obtížné lokalizovat respondenty pomocí tradičních metod, například v případě studia málo dostupných sociálních skupin.