Social listening

Naslouchání sociálním sítím je proces monitorování sociálních médií a dalších digitálních platforem, kde lidé vyjadřují své názory, s cílem zjistit, co si veřejnost myslí o značce, produktu, průmyslovém odvětví nebo specifických tématech. Získáváme tím přehled o aktuálních názorech, trendech a veřejném mínění.