Software-as-a-service - SaaS

Obchodní model 'software jako služba' (SaaS) spočívá v nabízení softwaru skrze předplatné, což zákazníkům umožňuje přístup a používání aplikací hostovaných v cloudu. Tento model poskytuje flexibilitu a snížené počáteční náklady, neboť odpadá potřeba vlastní infrastruktury a údržby softwaru.