Spin doctoring

Spin doctoring (z angl. doctoring = falšování, podvodné pozměňování) je technika zkreslování skutečnosti pomocí manipulace s fakty. Chceme docílit toho, aby si lidé vykládali fakta žádaným způsobem. Spin doctor prezentuje fakta o politikovi či nějaké organizaci tak, aby jeho mediální obraz vyzníval co nejpozitivněji. V češtině není ekvivalent, používáme anglický termín.