Upgradeable modular product design

„Upgradovatelná“ modulární konstrukce výrobku označuje rozšiřitelnou či modernizovatelnou inteligentní konstrukci produktu umožňující jeho snadnou demontáž po skončení životnosti s cílem snadné recyklace jeho součástí.