Upskilling

Zvyšování kvalifikace, je proces, při kterém pracovníci rozšiřují své stávající dovednosti nebo získávají nové, aby lépe vyhověli měnícím se požadavkům pracovního trhu. Zahrnuje formální vzdělávání, odborné školení nebo samostudium. Upskilling je klíčový pro udržení konkurenceschopnosti pracovníků a firem v rychle se měnícím technologickém a ekonomickém prostředí a vede k inovacím.