SČMVD: Úspěšná výrobní družstva dokazují, že družstevní forma podnikání má co nabídnout i v 21. století

Po dlouhá desetiletí jsou výrobní družstva neodmyslitelnou součástí české ekonomiky. V minulosti rozšiřovala sortiment zboží pro domácí trh, zajišťovala služby pro obyvatelstvo, rozvíjela výrobu v průmyslově slabých pohraničních regionech nebo pomáhala zachovat tradici uměleckořemeslné a lidové výroby. Jejich výrobní programy v průběhu let doznaly zásadních změn a v tržní ekonomice se nutně musely přizpůsobit požadavkům zákazníků, družstva však stále platí za kvalitní, osvědčené a vyhledávané výrobce.

Na rozdíl od řady tradičních tuzemských firem, které se pohybují na trhu srovnatelnou dobu, jsou výrobní družstva výjimečná tím, že se stále jedná výhradně o české firmy s českými vlastníky. Rovněž mají nezanedbatelný pozitivní vliv na regiony, v nichž působí, na jejich rozvoj a místní zaměstnanost. Stabilní základna členů a zaměstnanců a skutečnost, že většina družstev patří do kategorie malých a středních firem, jim umožňuje flexibilně reagovat na okamžité potřeby trhu a na nenadálé požadavky. To ostatně prokázala při nedostatku ochranných roušek a dezinfekčních prostředků na začátku pandemie covid-19 v roce 2020, kdy chemická a oděvní družstva velmi rychle přeorientovala svoji výrobu a pomohla tak zmírnit krizovou situaci. Ve spojitosti s výrobními družstvy nelze opominout ani sociální rovinu jejich podnikání, historicky jsou totiž silně spojena se zaměstnáváním zdravotně postižených osob, o jejichž hodnotnou společenskou integraci usilují. Převážnou většinu výrobních družstev v České republice sdružuje Svaz českých a moravských výrobních družstev. Základem jeho činnosti, vyplývajícím ze stanov, je podpora podnikání členských výrobních družstev a prosazování jejich společných zájmů, a to ve všech rovinách podnikatelského prostředí. Svaz se rovněž snaží podporovat družstevní formu podnikání a představovat ji jako moderní formu, která je rozšířená po celém světě a má velmi silné postavení například v západní Evropě. Družstevnictví se obecně vyznačuje zejména demokratickými principy, otevřeností nebo participací všech členů na fungování družstva. Založení výrobního podniku jako družstva je i v dnešní době velmi efektivní a v mnoha případech výhodnější než by tomu bylo u jiné formy podnikání. Ačkoliv Svaz družstevní formu dlouhodobě propaguje, bohužel jen málo podnikatelů si její výhody uvědomuje a při zakládání firmy ji volí. Družstevní forma na jednu stranu nabízí zcela srovnatelné možnosti podnikání jako například společnost s ručením omezeným, oproti ní je však spojena s možností účasti členů na řízení a rozhodování. Každý člen se rovněž podílí na základním kapitálu družstva, jeho majetku a výsledcích hospodaření. To vše dělá z družstva zajímavou alternativu.

Výrobní družstva v České republice v současnosti působí v celé řadě výrobních odvětví, počínaje stavebnictvím přes strojírenství, automobilový průmysl, chemický a kosmetický průmysl, výrobu nábytku, plastů, obalů, oděvů a hraček až po výrobu automatizovaných pracovišť, potravin nebo poskytování služeb. Výrobky družstev mají odbyt na tuzemském trhu i v zahraničí a mnohá z družstev patří mezi významné české exportéry, vyvážející svoji produkci do členských států EU, USA i do rozvojových zemí třetího světa.

Vzhledem ke svému oborovému zaměření využívají výrobní družstva různé nástroje marketingové komunikace a více prodejních kanálů. Mezi důležité formy marketingové komunikace se stávajícími i potenciálními zákazníky patří účasti na významných odborných výstavách a veletrzích v České republice i zahraničí, které mají mezi družstvy dlouholetou tradici. Svaz patří mezi stabilní partnery řady z těchto veletrhů a zajištění společných účastí výrobních družstev je jednou z jeho důležitých činností v oblasti podpory podnikání, kterou svým členům poskytuje. S ohledem na důležitost a význam veletrhů pro navazoání i udržování obchodních kontaktů podporuje Svaz družstva také v jejich samostatných účastech.

Do fungování ekonomiky i celé společnosti v uplynulých letech negativně za sáhla pandemie covid-19 a s ní související restriktivní opatření, jež na druhou stranu urychlila rozvoj digitalizace a tím i internetového obchodu. Většina z výrobních družstev, která jsou orientována na koncového zákazníka nebo velkoobchody, již měla s touto moderní formou prodeje zkušenosti, v důsledku opakovaného uzavření prodejen se však z původně doplňkové formy stala pro mnohé z nich forma zcela zásadní, bez níž by bylo velice obtížné nalézt cestu k zákazníkům. Nabídka družstevních e-shopů se tak v době pandemie rozšířila a zkvalitnila, aby uspokojila poptávku. V e-shopech výrobních družstev lze zakoupit široký sortiment zboží, zahrnující bytovou chemii, hračky, kosmetiku, kuchyňské potřeby, nábytek, šperky nebo textil a oděvy. Svaz již od počátku vznik družstevních e-shopů podporoval a úspěšné příklady pravidelně představoval ve vlastním časopise Výrobní družstevnictví, aby jednak napomohl jejich propagaci, ale i podnítil další rozvoj. Jedním ze zásadních předpokladů toho, aby firma obstála na tuzemském i zahraničním trhu, je vlastní kvalitní produkt nebo specifická služba. Právě vlastním produktem se na trhu dokázala prosadit mnohá úspěšná výrobní družstva, z nichž dvě na následujících řádcích ve stručnosti představíme.

Výlučné postavení ve svém odvětví má družstvo umělecké výroby Granát Turnov, které je v současnosti největším zpracovatelem českých granátů a jediným majitelem povolení k těžbě granátové suroviny v České republice. Vytěžené české granáty zpracovává pouze do vlastních šperků a výrobků, které prodává v osmi podnikových prodejnách v Praze, Liberci nebo Českých Budějovicích, vlastním e-shopu a maloobchodních prodejnách obchodních partnerů. Zajímavou formou propagace jsou družstvem provozované Muzeum českého granátu v Praze a Galerie Granát v Turnově s expozicemi k českému granátu a historii jeho zpracování. Dlouhodobě úspěšným družstvem je také Moravská ústředna Brno, výrobce textilních a plyšových hraček, dětské konfekce, reklamních výrobků nebo textilních bytových doplňků, které je v současnosti nejstarším výrobním družstvem v čes kýchzemích s tradicí již od roku 1909. Družstvo provozuje vlastní e-shop a v letošním roce se odhodlalo k odvážnému nahrazení stávající obchodní značky. Na největším odborném veletrhu hraček Spielwarenmesse v Norimberku Moravská ústředna představila novou značku Munabo, která postupně nahradí známé logo s kašpárkem a historickým názvem družstva.

Pro úspěch v podnikání je kromě výše uvedeného produktu, případně služby naprosto zásadní i firemní management. V řadách členských družstev je mnoho vynikajících manažerů, což dokazují častá ocenění pro výrobní družstva a jejich předsedy a manažery v nejprestižnějších českých podnikatelských a manažerských soutěžích, mezi které patří Českých 100 nejlepších, Firma roku, Manažer roku, nebo Marketér roku. Svaz si potřebu kvalitního managementu uvědomuje, a tak v rámci poskytování poradenských služeb organizuje prezenční i online vzdělávací akce a školení pro vedení družstev a zaměstnance, které mají za cíl jejich schopnosti dále rozvíjet.

Na základě výše uvedených skutečností jsme přesvědčeni, že výrobní družstva nejsou pouze záležitostí minulosti, vyvíjejí se a dokazují, že mají předpoklady obstát i v dynamicky měnícím se světě. Svaz je bude v jejich úsilí i nadále v maximální možné míře podporovat.

Mgr. Rodan Svoboda, sekretariát SČMVD

(Článek vyšel ve 3. čísle časopisu Marketing a Komunikace 2023)